O projektu

Podoktorski projekt (Z6-8257) »Učenja in poučevanja (sosedskih) jezikov v neposrednem stiku«, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, izvaja dr. Irina Moira Cavaion.  Projekt predlaga proučitev možnih izvedb v doktorski raziskavi oblikovanega modela CoBLaLT– Contact Based Language Learning and Teaching – inovativen metodološki okvir za poučevanje in učenje sosedskih jezikov v osnovni šoli, ki temelji na družbenih integrativnih načelih in mreženju pri poučevanju jezikov in je bil izdelan v okviru doktorske disertacije“Teaching and Learning Primary Neighbouring Languages through Cross-border Contacts” (Poučevanje in učenje sosedskih jezikov v osnovni šoli ob čezmejnem povezovanju “(Cavaion 2105)

Implementacije zadevajo razvoj medkulturne ozaveščenosti, stopnjo učenčeve integrativnosti in razvoj interakcijskih spretnosti z vidika medkulturnega in večjezičnega izobraževanja, ki ga močno priporoča tudi Enota za jezikovno politiko pri Svetu Evrope (SE, 2007). V doktorski raziskavi smo pravzaprav prišli do sklepa, da je za delovanje modela CoBLaLT, kot učinkovitega orodja za razvoj evropskega državljanstva, potrebno močneje razvijati integrativno motivacijo (Gardner, Lambert 1972) kot pa instrumentalno motivacijo. Rezultati raziskave potrjujejo uspešnost modela tudi z vidika spodbujanja pripravljenosti za komunikacijo (MacIntyre idr., 1998) med sodelujočimi učenci (starosti med 12 in 15 let) in povečane želje po učenju jezika soseda – eden od treh elementov, ki sestavljajo Gardnerjev koncept integrativnosti (Gardner, Lambert, 1972; Gardner, 1985, 2001, 2005). Kljub temu so bile ugotovljene naslednje kritične točke:

 • ni dovolj narasla želja po spoznavanju in poznavanju “drugih”;
 • premalo medkulturnih in metajezikovnih razmišljanj v razredu v smislu intencionalnih priprav (Bennett, 2009) in sposobnosti na prenos medkulturnega ozaveščanja v življenje (Čok, 2009);
 • potreba po učenju interakcijskih spretnosti kot sistematično študijo podrobnosti interakcij z namenom ustvarjanja bolj sproščene komunikacije, saj gre za zelo zgodnjo fazo učenja jezikov (Rivers, 1987, Young, 2011) in medosebne sporočanjske sposobnosti kot način za doseganje medsebojnega razumevanja (Thije, Zeevaert, 2007).

 Cilji raziskave:

 • Cilj 1: Opredeliti orodja in prakse modela CoBLaLT s posebnim poudarkom na izvedbah, s katerimi je mogoče vpeljati izboljšave na področju integrativnosti (Gardner, Lambert, 1972), medkulturnega ozaveščanja in razvoja interakcijskih sposobnosti.
 • Cilj 2: Izvajanje novega vprašalnika o integrativnosti (prirejeno po Gardnerjevemu – Gardner, Lambert, 1972); pri uporabi že obstoječe lestvice “merjenja” medkulturne občutljivosti, kot je Hammerjev, Bennettov in Wisemanov Popis medkulturnega razvoja (IDI, Hammer, Bennett in Wiseman, 2003); pri kvalitativnem opazovanju ter kvalitativni in/ali kvantitativni analizi interakcijskih situacij, kot so videoklici ali klepetalnice za ugotavljanje razvoja interakcijskih spretnosti.
 • Cilj 3: Oblikovati končno različico Avtobiografije čezmejnih srečanj s smernicami za učence in učitelje in priročnik za uporabo modela CoBLaLT za učitelje. Diseminacija znanstvenih predpostavk in rezultatov projekt.

Bibliografske reference ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta

CAVAION, Irina Moira. (Minority) languages of the borders : need for integrated meanings and functions : prispevek na 16th International Conference on Minority Languages & 34th Summer School of Applied Language Studies, 28 August – 30 August 2017, Jyväskylä & Närpes, Finland. [COBISS.SI-ID 1540185540]

Faze projekta in nijhova realizacija

V želji po razvoju metodologije, ki se neposredno zgleduje in temelji na stvarnosti, v kateri jo je kasneje mogoče tudi implementirati, ter uspešnega procesa raziskave, ki je zaznamoval našo doktorsko študijo, smo se odločili, da še naprej sledimo kvalitativnim metodam, t.j. paradigmi akcijske raziskave, ki ga je navdihnil Kemminsov in McTaggertov petstopenjski model akcijskega raziskovanja (AR) (Kemmins, McTaggert, 1990). Kvalitativno preučevanje bo združeno tudi s kvantitativno študijo razvoja interakcijskih sposobnosti in medkulturne občutljivosti.

V raziskavi načrtujemo:

 1. Preliminarne organizacijske ukrepe: Srečanja s šolskimi skupnostmi
 2. Načrtovanje in pregled dejavnosti in gradiv: AR srečanja z učitelji za vključevanje dobrih praks
 3. Delovati in opazovati: uporaba modela CoBLaLT
 4. Refleksijo: zbiranje in analiza podatkov implementacije modela
 5. Končna izdelava orodij za objavo in diseminacijo: Avtobiografija čezmejnih srečanj (vključno z navodili za učitelje) in CoBLaLT Priročnik za učitelje