Model CoBLaLT

S ciljem preoblikovanja učenja sosedskih jezikov v motivirano, kontekstualizirano učenje, ki bi zadovoljevalo potrebe mladostnikov po pristnosti in uporabnosti jezikov, ki se jih bodo učili, kot tudi v sredstvo za družbeno integracijo, model CoBLaLT za poučevanje in učenje sosedskih jezikov v večinskih osnovnih šolah v obmejnih regijah, temelji na vzpostavitvi sistematičnih čezmejnih stikov. Za razliko od običajnega programa razredne izmenjave se takšni stiki vzpostavljajo z namenom, da bi se razvili v pomembne medkulturne odnose med mladostniki, ki se učijo jezika druge skupine. Takšne stike zaznamujejo načela sodelovalnega in čustvenega ter komunikativnega učenja jezikov, ki vključuje srečanja v živo in virtualno komunikacijo. V okviru modela so razviti in uporabljani orodja, strategije in načrt za ohranjanje ideje o čezmejnih stikih v praksi, pri čemer je poudarek na uporabi omrežnih komunikacijskih orodij (preko elektronske pošte, klepetov preko interneta, video klicev) orodij za refleksivno učenje (Zivljenjepis mojih čezmeinih stikov) organizaciji čezmejnih srečanj razredov (tematska srečanja na obeh šolah s sodelovalnimi učnimi dejavnostmi) in oblikovanju pouka s poudarkom na medkulturnih stikih v učnem načrtu poučevanja sosedskih jezikov . Posebno pozornost je na učinkom aktivnosti (povečana uporaba sosedskih jezikov, prijetnost izkušenj, sodelovanje in razvoj medkulturnih kompetenc), medskupinski dinamiki in razvoju odnosov (medskupinska prijateljstva).

Uvajanje modela CoBLaLT traja od 6 do 8 tednov; glede na to kako se učitelj SJ odloči in načrtuje delo v razredu.

Publikacija:

CAVAION, Irina Moira. Let’s contact! : an introductory study to CoBLaLT. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2016. 273 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-65-4. [COBISS.SI-ID 287726080]

Model CoBLaLT

Vir: Cavaion, Moira (2015): Poučevanje in učenje sosedskih jezikov v osnovni šoli ob čezmejnem povezovanju” , doktorska disertacija, Koper.